Świetlica 2010

PEDAGOG - mgr Anna Kamińska

telefon (022) 723 67 59

Gabinet pedagoga i psychologa - I piętro (nowe skrzydło)

Godziny pracy

poniedziałek 8.00 - 08:55, 9:40 -12:50
wtorek 11:30 -14:30
środa 10:35 - 11:50, 12:35 -15:10
czwartek 9:40 -10:45, 11:30 -15:30
piątek 9:00 - 9:50, 10:45 - 13:50, 14:35 - 15:35Zakres pracy pedagoga obejmuje:

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, przyczyn niepowodzeń szkolnych i omawianie ich z wychowawcą
i nauczycielami;

-współpraca z rodzicami uczniów w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów wychowawczych;

- organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy psycholog-pedagog dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

- dbanie o realizację obowiązku szkolnego;

- współpraca z organizacjami, instytucjami i placówkami zainteresowanymi problemem opieki i wychowania dzieci
i młodzieży (tj. MOPS, Policja, Sąd Rodzinny, Kurator Rodzinny).COPYRIGHTS Anna Borecka